Lauksletta utmarkslag

  
        Lauksletta utmarkslag


                     Styret 2021:

Leder:         Torgunn Hurlen Pedersen 

Nestleder:   Hugo Lorentzen 

Kasserer:    Henrik Nygaard

Styremedl:  Elin Johannessen

Styremedl:  Oddrunn Nygaard  

Varamedl 1: Helge Nygaard

Varamedl 2: Albert Pedersen
Utmarklagets e-postadr: laukslettautmarkslag@gmail.com

Her finner du årsrapporter

og referater fra årsmøter.

Trykk på årstallet


 2020


 2019


 2018


 2017


 2016


 2015


 2014


2013


 2012


 2011

To av utmarkslagets prosjekt ....

                         

 

LAUKSLETTA  UTMARKSLAG

 

Utsatt årsmøte i Lauksletta utmarkslag vil bli avholdt 


tirsdag 1.06.21 kl 18.00 på Lauksletta skole.Av hensyn til covid-19 ber jeg om at dere opplyser om dere har mulighet for å møte eller ikke.

Dette pga evt antall og faste plasser .

Send gjerne melding til meg tlf 95237989.


Vel møtt.


Torgunn H. Pedersen (leder)
Saksliste:

-Vanlige årsmøtesaker

 

-Søknad om støtte fra Paulinavannet Vel

Styret går inn for å gi kr 50000,- .

Viser til §2 i vedtektene; Laget skal tilgodese den øvrige befolknings rekreative interesser


-Jakt og trening 

  

        Saker som skal behandles på årsmøtet,

        må være styret i hende innen 14.jan -21

 

        Det serveres kaffe og kake

 

 

                                      VELKOMMEN!

 

For styret

Torgunn H. Pedersen

leder

 

 

 Jakt på Lauksletta


Lauksletta grunneierlag:


Jaktstart:

  - Grunneiere og innbyggere m/adr. Lauksletta    20.09.2020 – 29.02.2021

  - Alle andre                                                          01.10.2020 – 23.12.2020


Baglimit:

3 ryper pr dag. Hare ubegrenset.


Jakt med hund/ begrensninger:

Tillatt med hund fra 01/10: Kun 2 kort pr dag


Nye priser på jaktkort pga overgang til nettsalg.

Grunneier :150,-  (sesong)

Personer adr Lauksletta:200,-      (sesong)

Jakt m/hund : 200,-  (døgn)

Jakt u/hund:150,-   (døgn)

Treningskort : 200,-   (døgn)


Gå inn på nettsida:


https://www.inatur.no/jakt/572073ffe4b031f517e68372/smaviltjakt-pa-lauksletta-pa-arnoya-i-nord-troms


Her er resultatet for 2016 : (Tall fra 2015 i parantes)Uran  300 turer (290)

Oddrun Nygaard  (32)  - konfekt

Bente Nymoen (trukket)


Storelva   570 turer  (541)

Oddrun Nygaard flest turer (38) Konfekt til nr 2 Torgunn Pedersen (28)

Knut Evanger (trukket)


Kulturstien  126 turer  (147)

Maria Davidsen (17) Konfekt

Esa Nygård (trukket)


Tyvstien  68 turer  (48)

Hjørdis Angell  (45) - konfekt

Stine Nygaard (trukket)

                                                                                                                                     

Vi gratulerer!


Lauksletta har flere turstier, og det er satt opp fire postkasser der turgåerne kan skrive seg inn. En gang i året blir listene tatt inn og beste turgåer blir premiert. I tillegg blir det trekt ut en turgåer som også får premie.

Uran


Turstiene

Rapport fra utmarkslaget 09.10.10


På sensommeren startet vi jobben med å få  satt opp en gapahuk på "Nils Berg sletta". I begynnelsen var dugnadsånden bra, men mot slutten var bare den harde kjerne igjen. Med kaffe og gode vafler gikk arbeidet med liv og lyst til vi ble ferdig.

Jammen fikk vi til fine benker og bord også. Det som nå gjenstår er å få laget til noen benker ute.

Når småongan renner på ski og akebrett fra veien og ned, vil det være fint å sitte i solveggen med varm kakao, mens man passer på.

Gapahuken har allerede vært flittig i bruk, både til grilling og kaffekos.

Vi skal kjøpe inn en grillpanne slik at grilling og kaffekoking blir enklere.

Så, velkommen alle sammen! Stedet er veldig lett tilgjengelig.


Fra før har Utmarkslaget satt opp en grillstue (populært kalt KÅTA) utafor Storelva. Der er det fullt utstyr for grilling og kaffekoking, både inne og ute.

Uansett vær kan den benyttes. Den har vært flittig i bruk siden den ble satt opp for noen år siden. Det forteller gjesteboka.

Kåta ligger også fint til da den er like ved kulturstien utenfor Nymoen.


For tiden er jaktsesongen i full gang. Rapporter fra jegerne sier det er litt lite ryper, men godt med harer.