Referat fra årsmøtet i

Lauksletta utmarkslag   16.mars 2017


Disse møtte: Hugo Lorentsen, Eva Lorentsen (fm Gunn Nordgård), Oddrunn Nygaard(fm 66/46), Elin Johannessen, Geir Nygaard, Helge Nygaard, Tor Nygaard, Sigrunn Nygaard, Jan Johannessen (fm Karin Johannessen), Lisbeth Nymoen


Sak 1  Godkjenning av innkalling


          Årsmøtet ønsker en lapp i postkassa som påminnelse i forkant av

          møtet.


Sak 2  Godkjenning av saksliste.

           Godkjent .


Sak 3  Valg av to personer til å underskrive protokollen.

           Jan Johannessen og Tor Nygaard valgt.


Sak 4  Godkjenning av fullmakter. 

           Godkjent.


Sak 5  Årsrapport .     

           Godkjent.


Sak 6  Regnskap.

          Godkjent.


Sak 7  Valg

           Leder: Torgunn H. Pedersen  - gjenvalgt

           St.medl: Oddrunn Nygaaard  - gjenvalgt

           St.medl: Elin Johannessen  - gjenvalgt

           Varamedl: Helge Nygaard  - gjenvalgt

           Revisor: Reidar Berg  - gjenvalgt

Styret består av :

Leder: Torgunn Hurlen Pedersen

St. medl/nestleder: Hugo Lorentsen

St.medl/kasserer: Henrik Nygaard

St.medl:  Oddrunn Nygaard

St.medl: Elin Johannessen

Vara: Helge Nygaard og Albert Pedersen

Valgkomite: Hugo Lorentsen, Tor Nygaard, Steinar Pedersen


Sak 8  Evaluering av jaktkort på nett.

           Positive tilbakemeldinger så langt.


Sak 9  Evaluering av pris på treningskort.

          Årsmøtet foreslår at leder tar kontakt med de andre lagene ang 

          pris. Styret får fullmakt til å endre prisen.


Sak 10 Søknad om treningshelger  2018 fra Lauksletta 

            Overnatting.

           Uke 5  man-ons  4 hunder   tors- søn  16 hunder

           Uke 6man-tors  4 hunder    fre – søn  16 hunder

           Uke 8man- tors  4 hunder  fre – søn   16 hunder

           Søknaden innvilges.


Sak 11 Utmelding av eiendom 66/34.

           Kontrakten er oppsagt og går ut i 2021. Grunneier er informert.


Sak 12 Kulturstien må oppgraderes i år.

            Maling av piler og tavler, og legging av ”gangvei” over en del 

            gjørmete partier.Møtet hevet kl 20.00
ÅRSRAPPORT FOR

LAUKSLETTA UTMARKSLAG 16/17Styret har dette året bestått av:


Leder: Torgunn Hurlen Pedersen

Nestleder: Hugo Lorentsen

Kasserer:  Henrik Nygaard           

St.medl:  Oddrunn Nygaard

St.medl: Elin Johannessen


Vi har dette året hatt tre styremøter.


Lagets område har også i år blitt utleid til trening av hund, og leies også ut til  NTFK i forbindelse med hundeprøven som holdes årlig.


Turstiene våre har også i år blitt flittig brukt.

Sjokolade er kjøpt inn og fordelt til de som gikk mest, og i tillegg ble en av de andre vandrerne trukket.

Vi må få malt og lagt laget ”gangvei” over en del gjørmete strekninger i år, og tavlene og pilene må ettersees / fornyes.


Det ble satt ut tre benker langs veien i bygda - en hvileplass for de som trenger det.


Grillhytta fikk et strøk med maling, og nødvendig vask av plattene inne i hytta ble også gjort.


Ny ovn er kjøpt og satt inn da den gamle var ødelagt/ brent hull i.


Det ble innhentet underskrift fra grunneier for merking av stien til Singeltind .


Vi økte skuddpremiene på kråke, ravn og mink.


I år gikk vi over til å selge jakt/treningskort over nett. Så langt er det ikke kommet noen negative tilbakemeldinger på dette. Salget skjer via nettstedet  inatur.no

For å dekke opp omkostningene ved det, ble jaktprisene økt.
Det ble felt  8 harer og  67  ryper. ( 61 liryper og 6 fjellryper)


Alle jegerne har ikke levert fangstrapport.For styret

Torgunn Hurlen Pedersen (leder)