REFERAT FRA ÅRSMØTET I LAUKSLETTA UTMARKSLAG 

28.MARS 2019 KL 19.00


Sak  1    Godkjenning av innkalling

Sak  2    Godkjenning av saksliste

Sak  3    Godkjenning av fullmakter  (2 stk)

Sak  4    Underskrift av protokoll

             Albert Pedersen og Tor Nygaard

Sak  5    Årsrapport.      Opplest og godkjent.

Sak  6    Regnskap.        Opplest  og godkjent.

Sak  7    Valg         

            Styret består av: 

            Torgunn H. Pedersen (leder)  (På valg)                             

            Hugo Lorentsen (nestleder)                                     

            Henrik Nygaard (kasserer)       

            Elin Johannessen (st.medl)  (På valg)

            Oddrunn Nygaard (st.medl) (På valg)

            Vara: Helge Nygaard (På valg)

                    Albert Pedersen


Sak 8   Årsmøte i Troms Utmarkslag. Ingen deltagelse fra oss.


Sak 9   Treningskort til klubbene

           Bretonklubben  uke 5                       31.01-2.02.20         

           Innvilget


           Midt-Troms fuglehundklubb  uke 7     15.-16.02.20         

           Innvilget


           No Irsk setter klubb             uke 8     21.-23.02.20           

           Ikke innvilget


Sak 10  Oppkjøring av skiløype    Uran -  Skaret

            Vi  undersøker med kommunen hva reglene sier.


Sak 11  Spørsmål om tillatelse av harejakt fram til 15.mars   

            (Miljødir )

            Forslag I: Harejakt for alle fram til 15.03 

            (Avst.  3 for /10 mot/ 1 blank)

            Forslag II: Harejakt for grunneiere og bygdefolk fram til   

            15.03.20. Prøveår.

            (Avst. 9 for /4 mot/1 blank)

            Vedtak : Harejakt for grunneiere og bygdefolk fram til   

            15.03.20 som prøveordning.


Underskrifter: Tor Nygaard/ Albert Pedersen     

     

Avskr. fra protokollen: T. H. PedersenÅRSRAPORT FOR

LAUKSLETTA UTMARKSLAG 18/19


Styret har bestått av:

Leder: Torgunn Hurlen Pedersen

Nestleder: Hugo Lorentsen

Kasserer:  Henrik Nygaard           

St.medl:  Oddrunn Nygaard

St.medl: Elin JohannessenVi har dette året hatt 4 styremøter og et telefonmøte, og behandlet 14 saker.


Lagets område har også i år blitt utleid til trening av hund, og leies også ut til  NTFK i forbindelse med hundeprøven som holdes årlig.


Turstiene våre har også i år blitt flittig brukt. Sjokolade er kjøpt inn og fordelt til de som gikk mest, og i tillegg ble en av de andre vandrerne trukket på hver bok.


Vi har fått tilskudd på kr 10000,-  fra Nord Troms Friluftsråd til restaurering av kulturstien som nå er ferdigstilt. Kulturstien var en av UtiNord- stiene i 2018, og Storelva/Uran ble Fysakstier. Nye kasser ble satt opp i løpet av våren.


Laget har dekket 500,-kr  til blomster på fergeleiet i år.


Vi har fortsatt ikke kjøpt ny ovn til grillhytta, men vi jobber med saken.


Vi har fortsatt skuddpremiene på kråke, ravn og mink. Vi har fått 4 minkfeller  fra NTFR, og disse er tatt i bruk, men har ikke hørt om fangst.


Det er ryddet rundt gapahuken og kjøpt inn ny bålpanne.


Det ble sendt mail til lederen for siidaen som har rein på øya, da det ble registrert at det ble kjørt etter kulturstien og etter kloppinga. Vi fikk ikke svar.


Vi har gitt 10000,-kr i støtte til benkeputer i Arnøy kirke.


Jaktkort/ treningskort selges over nett, via  inatur.no . Det virker som om alle er fornøyd med det.
Det ble felt 3 harer og 50 ryper.For styret

Torgunn Hurlen Pedersen (leder)