Lauksletta bygdelag


                Lauksletta bygdelag  


                     Styret 2023:


               Leder:        Tor Nygaard

               Styremedl:  Steinar Pedersen

               Styremedl:  Elin Johannessen

               Styremedl:  Hugo Lorentzen

               Styremedl:  Jorun V Nygaard


                Vara:       1.  Tone Randi Skaret

                               2.  Andreas Hagen       


    Revisor:  Torgunn H Pedersen

    Valgkomitè: Nestleder

    Eva Lorentzen

    Helge Nygaard


Les årsmeldingene og se hva Lauksletta Bygdelag har jobbet med


2015


2014


2013


2012 


2011


2010  


Lauksletta Bygdelag har opprettet egen gruppe på Facebook: Laukslettas venner


Trykk på protokollen for å lese utskrift av årsmøter, medlemsmøter og styremøter.


__________________________________________


Medlemskontingent for 2023 kan betales til


Lauksletta Bygdelag

konto 47401527784  


Kontingenten er kr 50 pr medlem

Husk å skrive navn/ hvem beløpet gjelder for.Takk for at du støtter bygdelaget!

__________________________________________


Priser for leie av skolen:

Kommersiell virksomhet inkl kommunen:

Konferanserom (klasserom )       kr    500,-

Kjøkken                                     kr   500,-

Resten av skolen                        kr  1000,-

      (Sløydsalen kr 500,- gymsalen kr 500,-)


Private folk fra bygda og medlemmer:

Konferanserom inkl. kjøkken        kr  500,-


Andre:

Konferanserom inkl. kjøkken        kr 1000,-


Tillegg for tilrigging/opprydding          kr  200,- pr dag


Vask foretas av leier.


Overnatting følger kommunens satser
Blomster på fergeleiet 2013


Så er blomstene kommet på plass i stolpene på fergeleiet,

- til glede for alle trafikkanter!Blomster på fergeleiet 2012


Dette er tredje året bygdelaget pynter fergeleiet med blomster. De to første årene plantet vi i kasser, men øyas firbente oppdaget etterhvert at her var det "godbiter" å finne, så vi måtte finne på noe nytt. Derfor har vi kjøpt krukker og hengt plantene opp i lysstolpene.


Håper dette vil glede alle trafikkantene!

Og slik ble resultatet:

Ferdig!!