Lauksletta bygdelag

ÅRSRAPPORT  2014 FOR LAUKSLETTA BYGDELAG


Styret har bestått av:


Tor Nygaard, leder

Steinar Pedersen, nestleder

Hedly Haugen, kasserer

Margrete Bentsen, sekretær

Albert Pedersen, styremedlem


Varamedlemmer:   

1.  Ole Petter Pedersen, 2.  Reidar Berg,  3. Jorun Nygaard


Revisor Torgunn H. Pedersen     


Valgkomite: Nestformann, Elin Johannesen og Eva Lorentzen.


Vi har i løpet av året hatt 3 medlemsmøter, 3 styremøter og behandlet 28 saker.  Også i år har salg av skolen vært gjennomgangstema. Etter at det ble avklart at vi kan ha leieinntekter på huset ble det gjort en grundig utredning i hvordan vi kunne skaffe inntekter, og samtidig bestrebe oss på å minimalisere de faste kostnadene. Kommunen tok imidlertid til slutt til fornuft og vil fortsette med å dekke faste utgifter til forsikring og strøm. 


Vi har gjennom denne prosessen mobilisert støttegruppen «Laukslettas venner» som har fått stor oppslutning. Vi har valgt å føre denne prosessen videre med mål om å ha minst en møteplass i året for de som ønsker å treffe gamle kjente, eller være med å arrangere aktiviteter. Det viktige er å mobilisere de som ikke bor her til å gjøre en innsats.


Ellers har vi utenom våre tradisjonelle markeringer tatt opp følgende saker:

Brøytefrekvens, strøsand på veien, vurderinga av rasfare og brøyting på Lauksletta ved veistengning.

Skriv til kommunen veder regulering av skolekretser.

Den evinnelige kampen for veilysan.

Bussanløp av Lauksletta.

Kjøp av brannstige og nytt toalett til skolen.

Fergesaka: -tonnasjeproblemer. -gjenstående biler som ikke hentes og fergas tålegrense når det gjelder bølger. Disse saker er også tatt opp av undertegnede i direkte møte med Fylkesråd for Samferdsel og Troms Fylkestrafikk.

Vi har tatt initiativ til fellesmøte med bygdelagene på Arnøy og Nikkeby om ambulanseordning og 3 skift og beredskap på ferga.   

Sist men ikke minst har vi gjennomført en meget vellykket minnemarkering i forbindelse med 60årsdagen for evakueringa. Vi takker Nord Troms Historielag for hjelp med finansiering og Gjenreisningsmuseet i Hammerfest for god medvirkning.Tor Nygaard (leder)