Lauksletta bygdelag

ÅRSRAPPORT  2014 FOR LAUKSLETTA BYGDELAG


Styret har bestått av:


Tor Nygaard, leder

Steinar Pedersen, nestleder

Hedly Haugen, kasserer

Margrete Bentsen, sekretær

Albert Pedersen, styremedlem


Varamedlemmer:   

1.  Ole Petter Pedersen, 2.  Reidar Berg,  3. Jorun Nygaard


Revisor Torgunn H. Pedersen     


Valgkomite: Nestformann, Elin Johannesen og Eva Lorentzen.


Vi har i løpet av året hatt 3 medlemsmøter, 3 styremøter og behandlet 28 saker.  Også i år har salg av skolen vært gjennomgangstema. Etter at det ble avklart at vi kan ha leieinntekter på huset ble det gjort en grundig utredning i hvordan vi kunne skaffe inntekter, og samtidig bestrebe oss på å minimalisere de faste kostnadene. Kommunen tok imidlertid til slutt til fornuft og vil fortsette med å dekke faste utgifter til forsikring og strøm. 


Vi har gjennom denne prosessen mobilisert støttegruppen «Laukslettas venner» som har fått stor oppslutning. Vi har valgt å føre denne prosessen videre med mål om å ha minst en møteplass i året for de som ønsker å treffe gamle kjente, eller være med å arrangere aktiviteter. Det viktige er å mobilisere de som ikke bor her til å gjøre en innsats.


Ellers har vi utenom våre tradisjonelle markeringer tatt opp følgende saker:

  • Brøytefrekvens, strøsand på veien, vurderinga av rasfare og brøyting på Lauksletta ved veistengning.
  • Skriv til kommunen veder regulering av skolekretser.
  • Den evinnelige kampen for veilysan.
  • Bussanløp av Lauksletta.
  • Kjøp av brannstige og nytt toalett til skolen.
  • Fergesaka: -tonnasjeproblemer. -gjenstående biler som ikke hentes og fergas tålegrense når det gjelder bølger. Disse saker er også tatt opp av undertegnede i direkte møte med Fylkesråd for Samferdsel og Troms Fylkestrafikk.
  • Vi har tatt initiativ til fellesmøte med bygdelagene på Arnøy og Nikkeby om ambulanseordning og 3 skift og beredskap på ferga.   
  • Sist men ikke minst har vi gjennomført en meget vellykket minnemarkering i forbindelse med 60årsdagen for evakueringa. Vi takker Nord Troms Historielag for hjelp med finansiering og Gjenreisningsmuseet i Hammerfest for god medvirkning.Tor Nygaard (leder)