Lauksletta bygdelag


Lauksletta Bygdelag


  Årsmelding 2012

Tillitsvalgte har vært


Tor Nygaard, leder


Steinar Pedersen, nestleder


Hedly Haugen, kasserer


Margrete Bentsen, sekretær


Albert Pedersen, styremedlem


Varamedlemmer:   1.  Ole Petter Pedersen, 2.  Hugo Lorentzen, 3. Jenny Berg


Revisor Jorun V Nygaard,        


Valgkomite ble uteglemt, og måtte improviseres før årets valg.Vi har i løpet av året hatt 1 medlemsmøte og 3 styremøter og behandlet 21 saker. 


Av saker har den store gjenganger har vært fergerute og andre problemstillinger i forhold til kommunikasjon.  Det må vel være riktig å si at vi så langt har fått lite gjennomslag for våre henvendelser, og har dessverre endt opp med et enda dårligere tilbud enn vi hadde fryktet.


Ellers reflekterer vel aktiviteten den situasjonen vi har i bygda med en befolkning som stadig blir eldre. 


Men fortsatt samles vi til adventsstund, og blomsterkassene på fergeleiet pynter godt opp, nå når de er løftet opp slik at de unngår å bli dyremat. Sikringen i trappa er på plass.  En kald sommer få ta litt a skylden for at vi ikke kom i gang med noen av de andre tiltakene som var planlagt.Tor Nygaard  (leder)