Lauksletta bygdelag

Tilbake


  Årsmelding 2013


Styret har bestått av:

Tor Nygaard, leder

Steinar Pedersen, nestleder

Hedly Haugen, kasserer

Margrete Bentsen, sekretær

Albert Pedersen, styremedlem

Varamedlemmer:   1.  Ole Petter Pedersen, 2.  Hugo Lorentzen, 3. Jorun V Nygaard

Revisor Torgunn H. Pedersen,       

Valgkomite: Nestleder, Eva Lorentzen, Reidar Berg

 

 

Vi har i løpet av året hatt 2 medlemsmøter og 2 styremøter og behandlet 34 saker.

Årets store tema har vært salg av skolen. Styret har blant annet hatt møte med kommuneadministrasjonen for å få utredet tingenes tilstand.

Vi har tatt opp fergekanselleringer, kriseruter og hurtigbåtruter.

Vi har etter henvendelse fra kommunen foreslått at veien her skal hete Lauksundveien.

Vi har gitt 2000 kr til finansiering av Ernst Isaksen og Per Bjørkestøls bok om gamle båter i Nord-Troms.

Ti på topp ble det dessverre ikke noe av i år heller.

Ellers har vi også i år hatt våre små tradisjonelle markeringer.

 

Tor Nygaard  (leder)