Lauksletta bygdelag


Lauksletta Bygdelag


  Årsmelding 2011


De tillitsvalgte i laget er: 


Hugo Lorentzen, leder

Steinar Pedersen, nestleder

Hedly Haugen, kasserer

CJ Bentsen, sekretær

Albert Pedersen, styremedlem. 


Varamedlemmer:  1.  Sigrunn Nygaard.  2.  Oddrun Nygaard.  3.  Jenny Berg.


Revisor:  Jorun V. Nygaard.


Valgkomite:  Reidar Berg, Margrete Bentsen, Steinar Pedersen (leder).
I tillegg til årsmøtet 6. april 2011 der det var 12 medlemmer til stede, har laget hatt 3 styremøter og behandlet 15 saker.Av saker nevnes

Purr om å få hurtigbåten til å gå opp til fergeleiet på Skaret når det er behov (når det er passasjerer og veien er stengt).


Henv til Statens Vegvesen om å få slått opp fergeruter på fergeleiet (Oppslagstavle).


Blomsterkassene på fergeleiet. Sanitetsforeninga ble bedt om å organisere dette og sende oss regninga.


Back up ved strømbrudd (Mobildekning).


Uttalelse med ønsker når det gjelder endringer i fylkets buss- og båtruter


Sendt protest til Fylket når det gjelder Påskerutene. Uakseptabelt at siste ferge går kl 19.00 alle helgedagene.
Aktiviteter:

-Som vanlig arrangerte bygdelaget adventskaffe med tenning av juletreet 1. søndag i advent.

-Og også i år kjøpte vi blomster for å pynte på fergeleiet.

-Stillasutleie.

Hugo Lorentzen                                                                                             Carl Johan Bentsen

     (Leder)                                                                                                          (Sekretær)