Utskrift av møtebok for årsmøter, medlemsmøter og styremøter

Årsmøte og medlemsmøte            05. april 2024


Årsmøte og medlemsmøte            25. mars 2023


Årsmøte og medlemsmøte            19. april 2022


Årsmøte og medlemsmøte             01.juni 2021


Styremøte                                   21. august 2020


Årsmøte og medlemsmøte            26. juni 2020


Medlemsmøte                              02. november 2019


Styremøte                                   20. oktober 2019


Årsmøte og medlemsmøte             22. mars 2019


Medlemsmøte                               21.februar 2019


Styremøte                                    25.november 2018

Styremøte, årsmøte, medlemsmøte28.mars 2018


Styremøter                                    april og november 2017


Årsmøte og medlemsmøte                26.april 2017


Styremøter                                   17.febr, 17.mars, 26.april 2017

Styremøte

Årsmøte og medlemsmøte

Årsmøte og medlemsmøte

Medlemsmøte

Årsmøte og medlemsmøte

Årsmøte og medlemsmøte