Lauksletta utmarkslag

ÅRSMØTET 2014

Foto: Magnus Nygaard


ÅRSRAPPORT FOR LAUKSLETTA UTMARKLAG

2013 / 2014

Styret har bestått av:


Leder:   Elin Johannessen   

Styremedlem:   Hugo Lorentzen

Styremedlem:   Henrik Nygaard

Styremedlem:   Torgunn H. Pedersen

Styremedlem:   Oddrun Nygaard   


1. vara: Ole P Pedersen

2. vara: Torbjørg Pedersen


Revisor:  Reidar Berg


Vi har i år hatt 3 styremøter , det er behandlet 33 saker.

Laget har ordnet med grus for utbedring av stien /veien fra Nymoen og utover. Det var dugnad for å få planert grusen og det ble bestemt at det var nødvendig med flere lass grus.

Til våren får vi se om det er nødvendig med enda mere .


Turstiene har i 2013 hatt økning, i forhold til 2012. Antall fra 2012 i parentes.

Tyvstien  251 (200) – Storelva  585(591) – Uran 363(308) – Kulturstien 201 (182).

 

Det har vært litt problemer i forhold til salg av jaktkort, det kan være greit å begrense antall kort som bestilles , det å holde av noen ,for eksempel to kort til lokale kan være en grei løsning.

Jaktsesongen var som vanlig fra 20. september til 28. februar for grunneiere og personer med adresse Lauksletta. Andre jegere jaktet fra 1. oktober til 23. desember. Laget har også i år leid ut terreng for trening av hund.


Nord Troms Fuglehundklubb, skal også i år leie terreng for avvikling av ”Arnøy prøven”. Den er blidt lagt til 8 og 9 mars.


Elin Johannessen

leder


Referat årsmøtet


Sak 1.   Valg av møteleder.

Hugo lorentzen foreslått . Godkjent


Sak 2.   Godkjenning av saksliste

Godkjent


Sak 3.   Godkjenning av innkalling

Godkjent


Sak 4.   Valg av to til underskrift av protokollen.

Eva Lorentzen og Stine Nygaard foreslått og godkjent


Sak 5.   Godkjenning av fullmakter.

Gjennomgått og godkjent


Sak 6.   Årsrapporten opplest og godkjent


Sak 7.   Regnskap opplest og godkjent


Sak 8.   Valg

Styremedlem på valg i år gjenvalgt

Leder: Elin Johannessen

Styremedlem : Hugo lorentzen

Styremedlem:Henrik Nygaard

Vara medlem Torbjørg Pedersen


Sak 9.   Innkommende saker

Søknad fra Lauksletta overnatting om trenings helger uke 5,7og 9 godkjent


Sak 10. Salg av jaktkort

Et jaktkort med og ett uten holdes av til lokale jegere selges fra 1okt


Sak 11. Endring av bruk av grunneierekort for et prøve år.

Grunneierekort kan gis til nær familie .