Lauksletta  sanitetsforening

Litt historikk:


Da Lauksletta sanitetsforening fylte 50 år i 1996, hadde vi en jubileumstilstelning på internatet der hele bygda var invitert. Før det gikk vi gjennom protokollene for å finne ut hva foreninga hadde utrettet på disse 50 årene. Resultatet ble en plakat. Den ser du nedenfor:


Visste du at -

- Det ble startet sanitetsforeninger både på Lauksletta og på Skaret i november 1946, og disse ble slått sammen til én i 1948

- Foreninga har bidratt i nærmiljøet på en rekke måter:

- kjøpte første sykekurv 1947        

  (kr 188,85)

- kjøpte sykemateriell til utlån

- fikk samtlige barn vaksinert mot

  kikhoste (kr 239,39)

- startet utdeling av tran og

  grønnsaker/ epler til skolebarn 1953

- arrangerte svømmekurs 1954

- arr førstehjelpskurs

- bekostet 20 skolebarn til tannlege i 

  Tromsø 1955

- sendte 3 husmødre til Lyngseidet på 

  husmorferie 1956

- arr grønnsakkurs 1958

- startet spebarnskontroll 1959

- kjøpte ny sykekurv 1961

- kjøpte stoler til ungdomshuset 1963

- kjøpte lystette rullegardiner til et

  klasserom på skolen

- begynte å arbeide med veilys 1967

  (Lysfest 18.10.68)

- ble fast arrangør av 17.mai- feiring og

  juletrefester 1977

- kjøpte veilys på Singla

- arr møte om selvundersøkelse av bryst 1980

- delte ut heftet "Egenomsorg" til alle

  husstander 1985

- arr vevekurs 1986

- startet kronerulling til NMR- maskinen

- startet kjøring av eldre til butikken hver

  lørdag i vintermånedene

- kjøpte sykebåre sammen med de andre

  bygdene i 1991

- arr julemesse 1992

- fjernadopterte 2 "aidsbarn" i Russland 1993

- ga støtte til snørydding for pensjonister

I tillegg har foreningen


sendt julegaver og klær til Trastad, Frelsesarmeen, Polen og Russland.

bidratt med klær, gaver og penger til trengende i nærmiljøet.

gitt katastrogehjelp og støtte etter ulykker og til leteaksjoner.

støttet og vært bøssebærere ved uttallige innsamlinger.

arrangert flere førstehjelpskurs.

bekostet fotpleier hit en rekke ganger.

arrangert flere bussturer (Alta, Reisadalen, Gildetur, Kilpis, + Manndalen/ Kåfjorddalen, Harstad)

arrangert 5 OL-marsjer og nærradiomarsj.

hatt representanter på kretsmøter og kurs.

arrangert kretsmøte og hatt en representant på landsmøtet på Lillehammer.

kjøpt inn forskjellig utstyr til bruk i bygda.

mmm

"Verdens lengste bunadstog"

Landsmøte på Lillehammer
  1 teppetrekk                1 putetrekk              1 stikklaken               3 laken

  1 førstehjelpsveske      2 bekken                 2 pussbekken             1 toalettbøtte

  1 vaskefat                    1 pk vatt                 1 pute                       1 vatt teppe

  2 oljelerret                   2 luftputer               2 spyttkrus                1 urinflaske 

  2 kateter                      2 skylleboller           2 såpekopper             2 klysterkanner

  2 varmeposer                1 sykekurv 

Foreningens sanitetsmateriell pr 22/3 1956

Tilbake til NKS hovedside

 Prolog til Lauksletta sanitetsforenings 30- års jubileum

Skrevet av Hilda Johannessen. Her leser hun prologen på 60- års jubileumsfesten.


   Vi stifta vår forening i nittenførtiseks,- bygda skulle gjenreises forresten.

  Av krigen var det blitt sykdom og kompleks og alt dette skydde vi som pesten.


  Når vi hadde møte måtte alle medlemmer gå, for vi var jo ikke så mange.

  I hjemmet var det arbeid, det må en jo forstå, men de små tok ho bestemor på fanget,


  Så ruslet vi i vei med to- tre kroner i lommen; mang en gang i dårlig føre på ski.

  Ja, det var noen som var ekstra velkommen, for de hadde ti kroner å gi.


  Vi var ganske enige, og det var en trøst for vi baska og bala med alt mulig...

  Vi hadde basar hver eneste høst, og penger fikk vi inn helt utrolig!


  Det første vi kjøpte var sengetøy av lin. Vi prøvde å ikke være flotte.

  Så kjøpte vi sykekurv og medisin, ja, til og med klosett og potte.


  En stund tenkte vi på et bygdebad med badstu og det hele.

  Men så bygde de hus på rekke og rad, og bad fikk flere og flere.


  Så tok vi oss av syke og de som hadde det trist. Det var jo så meget som hendte...

  Hvis noen en far eller mor hadde mist' vi alltid pengegave sendte.


  Det var mang en gang tungt å streve med det, men det nytter når det har sin mening.

  Og vi var så glad for at hele bygda var med og støttet vår sanitetsforening.


  Så har vi gitt penger til veilys.  Ja, det var vel fint for trafikken!

  Nå kan de gamle gå uten gys,- men for ungdommen forsvant vel romantikken.


  Mange år er gått, og en kan lure på hvordan vi klarte å gjøre det vi gjorde.

  Foreningen fortsetter med mange unge nå,

  - og jeg sier takk for ordet.Prolog skrevet av Astrid L. Pedersen i anledning kretsmøtet i NKS som ble holdt på Lauksletta 22.- 23. juni 1993


I 1946 var det Herrens år da vi startet opp med forening.

Da var det tider med trange år, men for mange vi ga livet mening.

Tuberkulose, polio og annen pest vi ville bli med å utrydde.

Penger ble samlet med basarer og fest, det var aldri noen som knydde.

En 10-øring loddet var dyrebar pris, sa mange da vi sto der ved døren.

Men penger de fant på utrolig vis, de var alle med og bar børen.


Om vinteren det lyser så fint langs vår vei, det er gaven fra oss her til bygda.

Vi greide det ikke alene- å, nei, men med karfolks hjelp gikk det trygt da.


Duker og dekketøy har vi kjøpt inn, vi låner det ut til oss alle.

Og førstehjelpsskrin samt ei båre så fin står parat om en skulle falle.

Vi spanderer til fest, gratis hver en gjest, når vi feirer vår 17. mai.

Det gjør vi med glede som takk og en gest for alle som vi er så glad i.

Småbarna synger så glade i kor når vi steller til juletrefesten,

men noen slitne kvinner står ensom igjen, når de takker den siste gjesten,

men rydding og slit vi glemmer så lett, da går tankene alltid tilbake.


Til den tiden da ikke alle var mett, da de små måtte mye forsake.

Barna de kom i rekker og rad da vi startet småbarnskontrollen.

Foreldrene kom med alle de små og privathus spilte sykehusrollen.


Men tiden forandres, og takk Gud for det. De fleste har nå det de trenger.

Men vår gjerning kan enda gi hvile og fred så et livsløp kan bli noe lenger.


Når vi samles om oppgaver store og små, når vi tigger og ber etter penger.

La oss alle tilbake i tankene gå til de første, de finnes ikke lenger.

Den arven de ga oss må vi passe på. Husk, det er enda noen som trenger.


I kveld er vi samlet rundt festpyntet bord, vi har møte for hele kretsen.

Om vi er få, er forsamlingen stor, så kom ikke å si vi er lessen.


Vi trodde vel knapt dette skulle gå bra med så mange damer på øya.

Så vi måtte til ektefeller også ty da, og de var 100% med på skøya.

Så takker vi alle som turen tok hit, vi er glad dere sitter ved bordet.

Om reisen den ga kanskje våking og slit,- vi er stolt dere tok oss på ordet.


Vi håper at alle kan knytte et bånd og huske vår lille forening.

Vi er her samlet i NKS-ånd, det er med på å gi livet mening.


Denne sangen laget Astrid til foreningsmøtet før jul,- i desember 2000


Melodi: Det er flickorna från Småland...osv


  I dag så skal vi jammen ta å synge oss en sang.

  Foreningsboka har vi leita i så mang' en gang.

  Litt ros det e vi åsså verdt, og det gir vi oss sjøl.

  De andre trur vel tingan kommer "rekanes på fjøl"..

  Nå har vi ordna, fått en hjertestarter slik at kvær "en mann"

  ganske sikkert får en ny frist-- om motoren starte kan.

  Vi har åsså tenkt på pusten, som kan være tung for mang'

  Me en pustemaskin kan du få alt surstoffet i gang.


  I blant så e det vanskeli å ta et lederverv

  -få formann og kasserer tell å passe på kvær skjerv.

  Men medlemman e trofast dem, på møtene dem går.

  -For oppgavan og arbeie vi alltid sammen står.

  Vi har bingo, selge lodd og julemerka kvært et år

  Samle åsså inn tell beinskjørhet og ellers ømme lår.

  I fra organisasjonen får vi alltid tiggarbrev

  og vi støtte alt dem ber om,---om det koste tid og strev.


  Tell dokker som e eldre vil vi gje en stor honnør!

  Det va vel mange større saka å ta fatt på før.

  Vi tenke då på kopper, tubb og reumatisme med.

  Men no så fin's det aids og slike ting som HIV.

  Og vi kjærringe vi står på, skape trivsel her og der,

  spesielt for pensjonistan, vi har mange av dem her.

  Kjøre bil inn tell butikken, ta et kaffeslabberas,

  - av slike ting får vi en følelse av gammeldags "kalas".


  Om ikke lenge begynne vi på 2001.

  -I januar då har vi oppstart,- vi e ikke sen.

  Med friskt mot finn vi sikkert andre ting å jobbe me.

  Vi kan ta barn og onge,--- tenk no videre på det.

  Vi kan øve press og prøve, tenk på skoleveien her.

  lage lysløype, få skitrekk, sånt som vi hos andre ser.

  Brette arman opp og jobbe, få med "kaillan" å stå på

  så tell neste jul en karbonade åsså dem kan få!

Tilbake til NKS' hovedside