Utskrift av møtebok for årsmøter, medlemsmøter og styremøter

 

 

Årsmøte og medlemsmøte 26.april 2017

Styremøter 17.febr, 17.mars, 26.april 2017

Styremøte

3. juni 2016

Årsmøte og medlemsmøte

7. mai 2016

Årsmøte og medlemsmøte

10. april 2015

Medlemsmøte

21. sept 2014

Årsmøte og medlemsmøte

6. april 2014

Årsmøte og medlemsmøte

23. mai 2013