.

 

Referat fra

årsmøtet i

Lauksletta utmarkslag 5.april 2018

 

Disse møtte: Hugo Lorentsen, Eva Lorentsen (fm Gunn Nordgård), Oddrunn Nygaard(fm 66/46), Elin Johannessen, Geir Nygaard, Helge Nygaard, Tor Nygaard, Sigrunn Nygaard, Jan Johannessen (fm Karin Johannessen),Torgunn Pedersen, Henrik Nygaard, Steinar Pedersen

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling

 

Sak 2 Godkjenning av saksliste.

Godkjent.

 

Sak 3 Valg av møteleder.

Torgunn H. Pedersen valgt.

 

Sak 4 Valg av to personer til å underskrive protokollen.

Jan Johannessen og Helge Nygaard valgt.

 

Sak 5 Godkjenning av fullmakter.

Godkjent.

 

Sak 6 Årsrapport .

Godkjent.

 

Sak 7 Regnskap.

Godkjent.

 

Sak 8 Valg

Leder: Torgunn H. Pedersen - gjenvalgt

St.medl: Hugo Lorentzen - gjenvalgt

St.medl: Henrik Nygaard - gjenvalgt

Varamedl: Albert Pedersen - gjenvalgt

Revisor: Reidar Berg - gjenvalgt

Styret 2018:

Leder: Torgunn Hurlen Pedersen

St. medl/nestleder: Hugo Lorentsen

St.medl/kasserer: Henrik Nygaard

St.medl: Oddrunn Nygaard

St.medl: Elin Johannessen

Vara: Helge Nygaard og Albert Pedersen

 

Valgkomite: nestleder, Tor Nygaard, Steinar Pedersen

 

Sak 9 Søknad om treningshelger 2019 fra klubbene.

Bretonklubben31.01 – 3.02.19 innvilget

Midt-Troms fuglehundklubb 9-02 – 10.02.19innvilget

Rypejentene22.-02-24.02.19ikke innvilget

 

Sak 10 Kulturstien .

Nord Troms Friluftsråd gir kr 10000,- til restaurering av stien. Kulturstien vil bli en av UtiNord stiene, og stiene til Storelva/Uran vil bli Fysakstier.

 

Møtet hevet kl 20.15

 

Underskrift : Jan Johannessen(sign) Helge Nygaard (sign)

 

Utskrift av protokollen: Torgunn Hurlen Pedersen (leder)

 

 

 

 

Medlemsmøte 5.04.18 kl 20.20

 

Kulturstien. Stien må være ferdig restaurert sept 2019 for å få pengene fra

Nord Troms Friluftsråd.

 

Gapahuken.Vi ønsker å bygge inngangspartiet litt inn for å gjøre det lunere

 

Norsk Folkehjelp. Elin Johannessen orienterte om at det vil bli gjort forsøk på å starte opp en undergruppe av Norsk folkehjelp på øya.

 

Harejakt. Det ble diskutert jakt på hare innen den almenne jakttida. Foreløpig går ikke laget inn for det.

 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT FOR

LAUKSLETTA UTMARKSLAG 17/18

 

 

Styret har dette året bestått av:

Leder: Torgunn Hurlen Pedersen

Nestleder: Hugo Lorentsen

Kasserer: Henrik Nygaard

St.medl: Oddrunn Nygaard

St.medl: Elin Johannessen

 

 

Vi har dette året hatt to styremøter og et telefonmøte, og behandlet 12 saker.

 

Lagets område har også i år blitt utleid til trening av hund, og leies også ut til NTFK i forbindelse med hundeprøven som holdes årlig.

 

Turstiene våre har også i år blitt flittig brukt. Sjokolade er kjøpt inn og fordelt til de som gikk mest, og i tillegg ble en av de andre vandrerne trukket på hver bok.

 

Vi har lagt laget ”gangvei” over en del gjørmete strekninger i år, og tavlene og pilene er malt. Noe gjenstår og skal tas til våren. Grillhytta fikk et strøk med maling, og nødvendig vask av plattene inne i hytta ble også gjort. Gapahuken ble også malt.

 

Vi har fått tilskudd på kr 10000,- fra Nord Troms Friluftsråd til restaurering av kulturstien. Kulturstien vil bli en av UtiNord- stiene, og Storelva/Uran blir Fysakstier.

Nye kasser vil bli satt opp i løpet av våren.

 

Laget har dekket 50% av kostnadene til blomster på fergeleiet i år.

 

Den nye ovnen vi kjøpte til grillhytta var av dårlig kvalitet. Vi har klaget, men ikke fått svar foreløpig.

 

Vi har fortsatt skuddpremiene på kråke, ravn og mink.

 

Jaktkort/ treningskort selges over nett, via inatur.no . Det virker som om alle er fornøyd med det.

 

 

 

Det ble felt 6 harer og 138 ryper.

 

 

For styret

Torgunn Hurlen Pedersen (leder)