Lauksletta treningssenter

      Åpnet 28.03 2009




Åpningstider:


   Senteret er selvbetjent og kan 

   benyttes alle dager

   kl 09.00- 21.00


   Ta kontakt med

   Geir Nygaard tlf 977 84 930

   for kort og nøkkel.

Priser

   Klippekort 10 klipp: kr 300,-

             Under 18 år: kr 150,- 

   Månedskort          : kr 300,-

   Halvårskort          : kr 1500,-

   Årskort                : kr 2500,-

Fra åpningsdagen.

Kiropraktor Bjarne Nyvoll demonstrerte hvordan de forskjellige apparatene skulle brukes, og som vi ser, var det møtt opp mange interesserte framtidige brukere


17. maifeiring på skolen

17. mai kl 12.00- 14.00