Lauksletta utmarkslag

ÅRSMØTET 2014

Foto: Magnus Nygaard

 

ÅRSRAPPORT FOR LAUKSLETTA UTMARKLAG

2013 / 2014

Styret har bestått av:

 

Leder: Elin Johannessen

Styremedlem: Hugo Lorentzen

Styremedlem: Henrik Nygaard

Styremedlem: Torgunn H. Pedersen

Styremedlem: Oddrun Nygaard

 

1. vara: Ole P Pedersen

2. vara: Torbjørg Pedersen

 

Revisor: Reidar Berg

 

Vi har i år hatt 3 styremøter , det er behandlet 33 saker.

Laget har ordnet med grus for utbedring av stien /veien fra Nymoen og utover. Det var dugnad for å få planert grusen og det ble bestemt at det var nødvendig med flere lass grus.

Til våren får vi se om det er nødvendig med enda mere .

 

Turstiene har i 2013 hatt økning, i forhold til 2012. Antall fra 2012 i parentes.

Tyvstien 251 (200) – Storelva 585(591) – Uran 363(308) – Kulturstien 201 (182).

Det har vært litt problemer i forhold til salg av jaktkort, det kan være greit å begrense antall kort som bestilles , det å holde av noen ,for eksempel to kort til lokale kan være en grei løsning.

Jaktsesongen var som vanlig fra 20. september til 28. februar for grunneiere og personer med adresse Lauksletta. Andre jegere jaktet fra 1. oktober til 23. desember. Laget har også i år leid ut terreng for trening av hund.

 

Nord Troms Fuglehundklubb, skal også i år leie terreng for avvikling av ”Arnøy prøven”. Den er blidt lagt til 8 og 9 mars.

 

Elin Johannessen

leder

 

Referat årsmøtet

 

Sak 1. Valg av møteleder.

Hugo lorentzen foreslått . Godkjent

 

Sak 2. Godkjenning av saksliste

Godkjent

 

Sak 3. Godkjenning av innkalling

Godkjent

 

Sak 4. Valg av to til underskrift av protokollen.

Eva Lorentzen og Stine Nygaard foreslått og godkjent

 

Sak 5. Godkjenning av fullmakter.

Gjennomgått og godkjent

 

Sak 6. Årsrapporten opplest og godkjent

 

Sak 7. Regnskap opplest og godkjent

 

Sak 8. Valg

Styremedlem på valg i år gjenvalgt

Leder: Elin Johannessen

Styremedlem : Hugo lorentzen

Styremedlem:Henrik Nygaard

Vara medlem Torbjørg Pedersen

 

Sak 9. Innkommende saker

Søknad fra Lauksletta overnatting om trenings helger uke 5,7og 9 godkjent

 

Sak 10. Salg av jaktkort

Et jaktkort med og ett uten holdes av til lokale jegere selges fra 1okt

 

Sak 11. Endring av bruk av grunneierekort for et prøve år.

Grunneierekort kan gis til nær familie .