Referat fra årsmøtet i

Lauksletta utmarkslag 16.mars 2017

 

Disse møtte: Hugo Lorentsen, Eva Lorentsen (fm Gunn Nordgård), Oddrunn Nygaard(fm 66/46), Elin Johannessen, Geir Nygaard, Helge Nygaard, Tor Nygaard, Sigrunn Nygaard, Jan Johannessen (fm Karin Johannessen), Lisbeth Nymoen

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling

 

Årsmøtet ønsker en lapp i postkassa som påminnelse i forkant av

møtet.

 

Sak 2 Godkjenning av saksliste.

Godkjent .

 

Sak 3 Valg av to personer til å underskrive protokollen.

Jan Johannessen og Tor Nygaard valgt.

 

Sak 4 Godkjenning av fullmakter.

Godkjent.

 

Sak 5 Årsrapport .

Godkjent.

 

Sak 6 Regnskap.

Godkjent.

 

Sak 7 Valg

Leder: Torgunn H. Pedersen - gjenvalgt

St.medl: Oddrunn Nygaaard - gjenvalgt

St.medl: Elin Johannessen - gjenvalgt

Varamedl: Helge Nygaard - gjenvalgt

Revisor: Reidar Berg - gjenvalgt

Styret består av :

Leder: Torgunn Hurlen Pedersen

St. medl/nestleder: Hugo Lorentsen

St.medl/kasserer: Henrik Nygaard

St.medl: Oddrunn Nygaard

St.medl: Elin Johannessen

Vara: Helge Nygaard og Albert Pedersen

Valgkomite: Hugo Lorentsen, Tor Nygaard, Steinar Pedersen

 

Sak 8 Evaluering av jaktkort på nett.

Positive tilbakemeldinger så langt.

 

Sak 9 Evaluering av pris på treningskort.

Årsmøtet foreslår at leder tar kontakt med de andre lagene ang

pris. Styret får fullmakt til å endre prisen.

 

Sak 10 Søknad om treningshelger 2018 fra Lauksletta

Overnatting.

Uke 5 man-ons 4 hunder tors- søn 16 hunder

Uke 6man-tors 4 hunder fre – søn 16 hunder

Uke 8man- tors 4 hunder fre – søn 16 hunder

Søknaden innvilges.

 

Sak 11 Utmelding av eiendom 66/34.

Kontrakten er oppsagt og går ut i 2021. Grunneier er informert.

 

Sak 12 Kulturstien må oppgraderes i år.

Maling av piler og tavler, og legging av ”gangvei” over en del

gjørmete partier.

 

 

Møtet hevet kl 20.00

 

 

 

ÅRSRAPPORT FOR

LAUKSLETTA UTMARKSLAG 16/17

 

 

Styret har dette året bestått av:

 

Leder: Torgunn Hurlen Pedersen

Nestleder: Hugo Lorentsen

Kasserer: Henrik Nygaard

St.medl: Oddrunn Nygaard

St.medl: Elin Johannessen

 

Vi har dette året hatt tre styremøter.

 

Lagets område har også i år blitt utleid til trening av hund, og leies også ut til NTFK i forbindelse med hundeprøven som holdes årlig.

 

Turstiene våre har også i år blitt flittig brukt.

Sjokolade er kjøpt inn og fordelt til de som gikk mest, og i tillegg ble en av de andre vandrerne trukket.

Vi må få malt og lagt laget ”gangvei” over en del gjørmete strekninger i år, og tavlene og pilene må ettersees / fornyes.

 

Det ble satt ut tre benker langs veien i bygda - en hvileplass for de som trenger det.

 

Grillhytta fikk et strøk med maling, og nødvendig vask av plattene inne i hytta ble også gjort.

 

Ny ovn er kjøpt og satt inn da den gamle var ødelagt/ brent hull i.

 

Det ble innhentet underskrift fra grunneier for merking av stien til Singeltind .

 

Vi økte skuddpremiene på kråke, ravn og mink.

 

I år gikk vi over til å selge jakt/treningskort over nett. Så langt er det ikke kommet noen negative tilbakemeldinger på dette. Salget skjer via nettstedet inatur.no

For å dekke opp omkostningene ved det, ble jaktprisene økt.

 

 

 

Det ble felt 8 harer og 67 ryper. ( 61 liryper og 6 fjellryper)

 

Alle jegerne har ikke levert fangstrapport.

 

 

For styret

Torgunn Hurlen Pedersen (leder)